ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ ҚОРЫ ЖӘНЕ КІТАПХАНАСЫ

Объектіні пайдалануға тапсыру жылы: 2014
Тапсырыс беруші: “Қазақмыс” корпорациясы
Техқадағалау: “Қазқұрылысжүйесі” АҚ

Контакты