ФОТОЭЛЕКТРЛІК ЭЛЕМЕНТТЕРДІ ЖИНАУ БОЙЫНША ЗАУЫТ

Объектіні пайдалануға тапсыру жылы: 2014
Тапсырыс беруші: “Казатомпром” ҰАК” АҚ
Техқадағалау: “Қазқұрылысжүйесі” АҚ

Контакты