ҚР ҚОРҒАНЫС МИНИСТРЛІГІНІҢ ӘКІМШІЛІК ҒИМАРАТЫ

Объектіні пайдалануға тапсыру жылы: 2004
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасының Президенті Іс Басқармасы
Техқадағалау: “ҚР ПІБ салынып жатқан объектілерін техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі дирекция ” ЖАҚ

Контакты