АСТАНА Қ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ КІТАПХАНАСЫ

Объектіні пайдалануға тапсыру жылы: 2005
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасының Президенті Іс Басқармасы
Техқадағалау: “ҚР ПІБ салынып жатқан объектілерін техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі дирекция ” ЖШС

Контакты